SANTO S SIMON & JUDAS, APOSTOLES / STS. SIMON AND JUDE, APOSTLES